Skip to content

Contest

 

 

ZDERZENIE ŚWIATÓW

konkurs miniatur fantastycznych

 

 

 

Patrząc w niebo, przestaję liczyć oddechy; wiem, że wszystko skończy się w ciągu pięciu powolnych, być może dwunastu szybkich – wstrzymuję je więc zupełnie, w nadziei, że bez pomiaru chwila potrwa dłużej.

Gdybym mógł sprawić, by i światy zamarły w bezruchu – uczyniłbym to. Gdybym mógł tajemnym ruchem ręki, czy może jakimś zapomnianym słowem, czy też krwawą ofiarą, zatrzymać cyrkularny ruch metaplanet – machałbym rękami jak szaleniec, wrzeszczał i bełkotał, a wszystko to nad ołtarzem z zarżniętą kozą. Gdybym mógł choć na chwilę – na rozpiętość jednego bezdechu – zamrozić bieg Historii… nigdy już nie nabrałbym powietrza.

Statek powietrzny, biały i kończysty jak kieł pustynnego behemota, do połowy wniknął już w zamykającą się Bramę. Jego żagle łopotały, wzdęte wichrami stratosfery; wodorowe dysze pluły strumieniami białej pary. Był cudem inżynierii. Zrodził się był w genialnym i pełnym pychy umyśle; w umyśle człowieka młodego, zakochanego we własnym intelekcie. Jego budowa potrwała trzydzieści lat, a każdy etap konstrukcji przynosił jego twórcy dumę i szczęście. Aż nadszedł ten finalny.

Och, nawet teraz okręt był piękny – jasny, smukły – optymalny; nawet teraz, gdy nienawidziłem go całym sercem – i gdy jeszcze bardziej nienawidziłem siebie za każdy szkic, każdą kalkulację, każdy przebłysk przeklętego geniuszu, którymi powołałem go do istnienia.

Było już za późno. O wiele za późno. Byłoby za późno nawet wczoraj, gdy ryczałem na nią w gniewie; ranny lew niezdolny złapać ulatującej czapli. Nawet miesiąc temu, gdy w tajemnicy zgodziła się lecieć. Nawet dwadzieścia lat temu, gdy sprawdzałem jej sumy, kreślone dziecięcą ręką – i z przerażeniem odkrywałem ten sam ogień, który płonął w moim umyśle.

Brama w niebiosach zamknęła się z bezlitosną precyzją zegara, który tykał niezmiennie od eonów. Ujrzą ją ponownie dopiero prawnuki naszego pokolenia.

I być może tego dnia, za sto czterdzieści siedem lat, flota białych statków oczekiwać będzie powrotu swojego prototypu. Jego poszycie będzie odrapane i pożółkłe. Żagle poszarpane. Silniki zdezelowane. Kierować będzie nim załoga, która nigdy nie widziała naszego nieba, a bezkresne pustynie swoich przodków zna jedynie z opowieści.

Być może wtedy, w tym odległym dniu, wraz ze skreślonymi przez nią słowami, wraz z nagraniami jej głosu, wraz ze świadectwem jej istnienia  zapisanym w systemach statku – być może wtedy dusza mojej córki powróci z podróży, na zmierzenie której nikomu nie starczyłoby oddechów.

 

Looking into the sky, I stop counting; I know it will all be over in but five slow breaths, perhaps twelve quick ones – so I stop breathing altogether, hoping the absence of measure can make the moment longer.

If I could force the worlds to stop their motion too – I’d make it so. If I could, with an arcane move of the hand, with a word forgotten, with a bloody sacrifice, stop the inexorable circling of metaplanets – I’d flail my arms like a madman, I’d scream and gibber, I’d slaughter a hundred goats. If I could, for but a while – for but the span of a single held breath – freeze the course of History… I’d never breathe air again.

The flying ship, white and pointy like the fang of a desert behemoth, is halfway vanished in the Gate. Her sails flutter, filled with winds of the stratosphere; hydrogen-powered jet nozzles sputter searing bright steam. She is a wonder of engineering. She was born in a brilliant and ceaselessly vain mind; the mind of a man who was young and enamored with his own intellect. Her construction took thirty years, each stage bringing joy and pride to her maker. Until the final one came.

Oh, even now, the ship is beautiful – bright and nimble – optimal; even now, as I hate her with all my heart – and as I hate myself most of all, for every blueprint, every calculation, every spark of my cursed genius, that brought her into being.

It is too late. Far too late. It would be too late even yesterday, as I roared in anger; a wounded lion vainly trying to catch a fleeing heron. Even a month ago, when she agreed to command the flight. Even twenty years ago, when, while checking her sums – with a trembling heart I was discovering that the flames that propelled my mind also burned in her.

The skygate closes with the implacable precision of a clock that has been ticking for eons. It won’t be seen again until four generations turn; until the children of our grandchildren. 

And perhaps on that day, one hundred and fourty-seven years in the future, a flock of white ships shall hang up there, in the firmament, awaiting their predecessor. Her hull will be dented and yellowy. Sails torn. Engines coughing up their last. She will be driven by a crew who will have never seen our sky, and who will have known the endless deserts of their ancestors only as myth and legend.

Perhaps then, on that distant day, through the words she had written, through the recordings of her voice, through the testament of her existence saved in the life support systems of the ship – perhaps then the soul of my daughter shall come back from its sojourn. One longer than any being can measure with its breath. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O KONKURSIE

EDYCJA I

KONKRETY:

 • Cykliczny konkurs miniatur, edycja pierwsza.
 • Termin nadsyłania prac: 31.08.2021, do północy.
 • Metraż: nieprzekraczalny limit 1000 słów.
 • Temat: o tym zaraz!

CZEGO NIE SZUKAMY:

 • poezji – niestety, tutaj tylko proza!
 • notek encyklopedycznych, “ścianek” światotwórczych – utwór musi zawierać opowieść, a wszelka ekspozycja w nim ma posiadać uzasadnienie fabularne
 • scenariuszy filmowych (ale miniatura oparta głównie na dialogu jest w porządku)
 • tekstów wyjątkowo niechlujnych, wysyłanych bez elementarnego szacunku dla jury – sprawdzenie pisowni jest w dobrym tonie
 • fanfiction

CZEGO SZUKAMY:

Chcemy od Was świetnej prozy i zaskakującego konceptu. Chcemy sprawnego zarysowania postaci i zwięzłego dialogu. Chcemy haczyka w pierwszym akapicie i intrygi podtrzymywanej do ostatniego zdania. Chcemy uwierzyć w świat stworzony na przestrzeni tysiąca słów.

Ów miniaturowy metraż jest idealnym sprawdzianem takiej właśnie literackiej sprawności – musicie wymyślić koncepcję i zrealizować ją nie marnując ani jednego słowa. 

Konkurs przeznaczony jest jednak nie tylko dla wytrawnych literatów  –  jest skonstruowany tak, by każdy aspirujący pisarz mógł podjąć wyzwanie. Na pierwszym planie jest pomysł. To na nim skupiajcie się przy opracowywaniu tekstu konkursowego. 

A TERAZ TEMAT:

Tematem (“promptem”) pierwszej edycji konkursu jest:

Zderzenie światów.

Realizacja promptu będzie głównym kryterium oceny prac. Prace bez związku z tematem nie uzyskają kwalifikacji! Z dobrych wieści natomiast – można temat ująć zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Ścierające się światy nie muszą koniecznie być fantastyczne; nie muszą być nawet fizyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRODY

NAGRODA GŁÓWNA:

 • 500 PLN
 • opracowanie tekstu w formie słuchowiska, po polsku i po angielsku
 • nagroda książkowa

DRUGIE I TRZECIE MIEJSCE:

 • 100 zł
 • nagrody książkowa
 • opracowanie tekstów w formie słuchowiska, po polsku i po angielsku

BONUS:

 • Trzy zwycięskie prace zostaną zrecenzowane przez Chrisa Avellone, twórcę m.in. gier z serii Fallout, Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Star Wars Jedi: Fallen Order czy Planescape: Torment. 

NAGRODY KSIĄŻKOWE:

 • “The Works of Hayao Miyazaki: The Japanese Master of Animation”
 • “Berserk. Written in Darkness.”
 • “BioShock. From Rapture to Columbia.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURY

Michał Gralak

Michał to człowiek, który otrzymał zbyt wiele zapału do rozwijania zbyt różnych talentów – lecz otrzymał też za mało wolnego czasu! Współtwórca Zgróz, entuzjasta kosmicznego horroru, kolekcjoner notesów i artbooków, hobbystycznie zajmujący się digital paintingiem, fanboj corgich.

dr Krzysztof M. Maj

Pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH, gdzie wspólnie ze studentami tworzy światy gier wideo; autor książek “Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych” (2015) i “Światotwórstwo w fantastyce” (2019). Kiedy tylko może, wraca do wyobrażonych światów, począwszy od Warhammera Fantasy, TES czy Wizarding World, a skończywszy na Azeroth. Vloguje i streamuje na YouTubie, w ramach kanału o oryginalnej nazwie Krzysztof M. Maj.

Tadeusz Heytan

Prosty rzemieślnik, który lubi udawać, że zna się na artystycznych rzeczach. Przez 8 lat tłumaczył pomiędzy polskim, angielskim i czeskim, potem kuł miecze w ramach własnego warsztatu, obecnie produkuje gry komputerowe w ramach własnego studio. Tajemniczy szitposter i miłośnik debat. Hobbystycznie zajmuje się wygrywaniem konkursów miniatur.

Profesjonalnie – narrative designer zarabiający na pisaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są Alan Padziński i Michał Gralak, pomysłodawcy projektu Zderzenie Światów.
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich.
 3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory wyłącznie wolne od wad prawnych, do których uczestnik posiada pełnię praw autorskich i majątkowych. Tekst nie może być wcześniej publikowany (także we fragmentach) w jakiejkolwiek formie, włączając to publikację w sieci, lub zgłoszony do innego konkursu.
 4. Decyzje osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu są niepodważalne i ostateczne.

Warunki uczestnictwa

 1. Do konkursu można zgłaszać utwory beletrystyczne powiązane z szeroko rozumianą fantastyką, które w jakikolwiek sposób będą odnosiły się do tematu konkursu – Zderzenie Światów. 
 2. Utwór może liczyć sobie maksymalnie 1000 słów. Objętość ta dotyczy samego tekstu – nagłówki, stopki, tytuł oraz dane kontaktowe nie będą liczone. Rozstrzygającym licznikiem jest Google Docs.
 3. Autor może nadesłać tylko jeden utwór na konkurs. 
 4. Tekst nie może być wcześniej publikowany (także we fragmentach) w jakiejkolwiek formie, włączając to publikację w sieci, lub zgłoszony do innego konkursu.
 5. Utwory muszą być a) oryginalne, b) sporządzone na konkurs, c) nie były wcześniej publikowane.

Terminy

 1. Utwory będą przyjmowane w terminie od 28.07.2021 r. do 31.08.2021 r. do godziny 23:59.
 2. Najdalej do 14.09.2021 r. z nadesłanych utworów wyłonione zostaną najlepsze prace.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31.09.2021 r. na stronie: http://achara.studio/contest
 4. Wszystkie powyższe terminy mogą ulec zmianie. Organizatorzy zobowiązują się powiadomić uczestników konkursu o zmianie wspomnianych wyżej terminów. Stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie projektu.

Ocena utworów

 1. Utwory będą oceniane przez redaktorów projektu. Każdy tekst może uzyskać maksymalnie 10 punktów w każdej z trzech kategorii: fabuła [40%], oryginalność [40%] oraz styl i język [20%]. W przypadku gdy tekst zostanie uznany za nie poruszający motywu przewodniego konkursu, zostanie przyznane mu 0 punktów.
 2. Teksty, które uzyskają w I etapie mniej niż 7/10 punktów, zostaną od razu odrzucone, a ich autorzy poinformowani w ciągu kilku dni od wystawienia oceny.
 3. Każdy z jurorów może przyznać dodatkowy punkt do końcowej oceny za szczególne walory utworu. Decyzje jurorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. Wszystkie teksty przedstawione jurorom i redaktorom zostaną zanonimizowane, tj. pozbawione danych pozwalających na identyfikację autora.

Wytyczne dla przesyłanych utworów

 1. Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie utwory przesłane w plikach DOC, DOCX oraz RTF. Jeśli z jakiegoś powodu dotrzymanie tych warunków jest niemożliwe, prosimy o kontakt.
 2. Na początku każdego pliku należy umieścić imię i nazwisko autora lub autorów oraz dane kontaktowe (obowiązkowy adres email, opcjonalnie numer telefonu). Dane te należy umieścić bezpośrednio w dokumencie, nie w nagłówku lub stopce.
 3. Plik z utworem musi zawierać: imię i nazwisko autora (NIE pseudonim), adres email, opcjonalnie także numer telefonu. Dane będą wyłącznie do wglądu organizatora i nie zostaną użyte do oznaczenia utworu na stronie. Utwory bez tych danych NIE będą przyjmowane.
 4. Font: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15 lub 1,5.
 5. Pierwszą linię pliku należy napisać według wzoru: Nazwisko Imię | Tytuł Utworu.
 6. Nazwa pliku to sam tytuł utworu.
 7. Tekst należy wyjustować oraz ustawić w nim wcięcia akapitowe (1,25 cm).

Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest opublikowanie zwycięskich prac w e-antologii Zderzenie Światów, której premierę przewidujemy na koniec roku 2021/początek roku 2022. Przesyłając pracę autor zgadza się na udzielenie Organizatorom niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tekstów w pracach nad wspomnianą e-antologią. 
 2. Przewidziane jest łącznie do pięciu zwycięskich miejsc.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia mniejszej lub większej liczby zwycięzców w zależności od poziomu nadesłanych prac.
 4. Dodatkowo dla autorów zwycięskich prac przewidujemy następujące nagrody rzeczowe: 
 • [TBA]

Postanowienia końcowe

 1. Jurorzy nie będą mieli obowiązku opiniować wszystkich tekstów, ich oceny nie zostaną też udostępnione czytelnikom, jeśli nie wyrażą oni takiej zgody.
 2. Przesłanie utworu na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
 3. Przesłanie utworu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez organizatora na potrzeby konkursu.
 4. Kwestie sporne lub nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora.
 5. W szczególnych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia w konkursie żadnej zwycięskiej pracy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że każda taka zmiana zostanie wyraźnie zaznaczona na stronie, a uczestnicy, którzy przesłali już opowiadanie, zostaną o niej powiadomieni.
 7. Wycofanie tekstu z konkursu jest możliwe w każdej chwili jego trwania.

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia pracy konkursowej można dokonać za pomocą formularza Google Forms:

[pliki należy przesyłać za pośrednictwem Google Docs / Google Drive, nie bezpośrednio z urządzenia – to niestety ograniczenie Google Forms]